Wij verkopen houtkachels in Zaanstad!
Wij verkopen houtkachels in Zaanstad!
U bevindt zich hier » Startpagina » Gebruiksvoorwaarden
Alle Houtkachels
Kleine Houtkachels (max. 5kW)
Alle CV Houtkachels
CV Houtkachels >20kW
Accessoires
Recensies meer
Er zijn op dit moment geen Recensies
Gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden

 

 

Topkachels.nl is een handelsnaam van Topkachels.nl V.O.F, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34356077

1. Algemene voorwaarden van toepassing

1.1 Door een order te plaatsen bij Topkachels.nl, gaat de koper akkoord met het feit dat dit hem bindt aan alle hier genoemde voorwaarden. Als de koper deze voorwaarden niet accepteert, dan mag de koper deze website niet gebruiken noch informatie van deze website benaderen en/of weergeven.

1.2 Topkachels.nl zal als verkopende partij optreden en de koper zal de producten kopen in overeenstemming met een geschreven, electronische of verbale bestelling van de koper, welke is geaccepteerd door Topkachels.nl. Op een dergelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden steeds van toepassing, wat er voor zorgt dat de overeenkomst alle andere voorwaarden en condities mag uitsluiten, als onder andere voorwaarden een aanbieding is geaccepteerd of strekt tot acceptatie en als onder andere voorwaarden een bestelling is geplaatst of strekt tot plaatsing door de koper.

1.3 Elke afwijking op deze voorwaarden (inclusief alle speciale afspraken gemaakt tussen kopende en verkopende partij) kan niet van toepassing zijn, tenzij Topkachels.nl, handelend via de directie, daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

1.4 Spel- type- of andere onbedoelde fouten op de website, in verkoopdocumentatie, prijsopgaaf, prijslijst, acceptatie of offerte, factuur, e-mailbericht of een ander document of andere informatie opgeleverd door Topkachels.nl, zullen worden gecorrigeerd zonder enige verantwoordelijkheid of verplichting voor rekening van Topkachels.nl.

1.5 Als een van de verplichtingen in deze voorwaarden, deels of in zijn geheel, wordt beoordeeld als zijnde onjuist of niet afdwingbaar, dan zullen de overige condities gewoon van kracht blijven. Uw wettelijke rechten zullen niet worden geraakt.

2. Afbeeldingen en maatgegevens

2.1 Alle formaten en afmetingen gespecificeerd op de website zijn bij benadering kloppend. We streven ernaar deze zo nauwkeurig mogelijk te presenteren. In het zeldzame geval dat er een fout optreedt, zullen wij de koper daarover steeds zo snel mogelijk inlichten via de website of e-mail.

2.2 Foto's mogen louter voor illustratieve doeleinden worden gebruikt; zij zouden licht kunnen afwijken van het product zelf.

2.3 Kleuren in onze afbeeldingen kunnen in werkelijkheid licht afwijken. Topkachels.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3. Prijzen

3.1 Prijzen zijn correct op het moment dat zij worden gepubliceerd.

3.2 Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW (21%)


3.3 Topkachels.nl houdt zich het recht voor bestaande prijzen op ieder moment te wijzigen.

3.4 Onbedoelde fouten en vergissingen in prijzen zijn in alle gevallen uitgezonderd van transactie.

3.5 Alle prijzen op deze website zijn in EUR, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4. Offerte en Acceptatie

4.1 Een bindend contract tussen de koper en Topkachels.nl is een feit als de koper informatie ontvangt via e-mail, telefoon of andere overeengekomen wijze, dat de order is geaccepteerd.

4.2 Wanneer de koper producten van Topkachels.nl heeft geaccepteerd, is Topkachels.nl niet langer aansprakelijk voor die producten.

4.3 Om producten bij Topkachels.nl te bestellen dient de koper minimaal 18 jaar oud te zijn.

5. Levering van producten

5.1 De koper en de koper alleen is verantwoordelijk voor de bepaling van passendheid en geschiktheid van de producten voor het doel dat de koper voor ogen heeft.

5.2 Topkachels.nl behoudt zich het recht voor om de levering van goederen te weigeren als daarvoor geldige redenen zijn.

6. Betaling

6.1 Alle orders moeten volledig worden betaald op het moment dat de order wordt geplaatst.

6.2 Topkachels.nl accepteert betalingen via bankoverboeking.

7. Beschikbaarheid

7.1 Alle goederen worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als blijkt dat goederen onbeschikbaar zijn of uit het assortiment verdwijnen, dan zal Topkachels.nl, indien aanwezig, een passend alternatief aanbieden, steeds in overleg met de koper.

7.2 Topkachels.nl mag wijzigingen aanbrengen in de specificatie als deze geen invloed hebben op de kwaliteit of prestaties die maken dat deze producten in overeenstemming zijn met vastgestelde wettelijke eisen aan het product wanneer de producten door Topkachels.nl zo zijn gespecificeerd.

7.3 Als er voor een niet leverbaar product geen passend alternatief voorhanden is, dan wordt de transactie nietig verklaard en wordt elke vorm van betaling aan de koper geretourneerd.

7.4 Wanneer een product niet leverbaar blijkt, dan draagt Topkachels.nl geen enkele aansprakelijkheid voor alle contracten of orders die daardoor worden geraakt. In geen geval zal het bedrijf verplicht zijn het product in kwestie langs een andere weg of vanuit andere bronnen dan overeengekomen in de order te leveren.

7.5 Topkachels.nl zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige kosten die voortkomen uit de gevolgen van vertraging of onbeschikbaarheid van producten.

8. Force Majeure / Overmacht

8.1 Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enig defect veroorzaakt door een daad van God, oorlog, stakingen, afsluitingen, ongelukken, brand, stilliggende fabrieken of machines of een tekort of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke bron of een leverancier.

8.2 Topkachels.nl mag een zending uitstellen of annuleren of het aantal producten dat wordt geleverd verlagen, als zij wordt gehinderd of vertraagd in het productieproces en het verkrijgen van de producten via normale routes en middelen, als gevolg van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen.

9. Annuleren van orders

9.1 De koper heeft het recht een order te annuleren voordat de koper het product in zijn bezit heeft of binnen 7 dagen nadat de koper het product heeft ontvangen. Om het gehele aankoopbedrag exclusief verzendkosten terug te ontvangen, dient de koper het product met redelijke zorg in zijn bezit te bewaren. Dit schaadt de rechten van de koper als consument niet.

9.2 Als de koper een order later dan 7 dagen na ontvangst wil annuleren, dan betaalt de koper 10% kosten om het product weer terug te laten nemen door Topkachels.nl. De koper is van harte welkom zelf geannuleerde goederen te laten retourneren. De transportkosten daarvan zijn voor rekening van de koper.

10. Bezorging

10.1 Topkachels.nl streeft ernaar uw order binnen 10 werkdagen te laten bezorgen na de plaatsing van de order, hoewel sommige producten 3 weken levertijd kunnen hebben. Alle bezorgingen vinden pas plaats na goedgekeurde betaling van de order. De bezorgkosten van een houtkachel binnen Nederland en België bedragen altijd €6,75 (zes euro, vijfenzeventig cent, incl. BTW (21%))

10.2 Topkachels.nl zal alles proberen om de afgestemde (uiterlijke) afleverdatum te laten kloppen met de werkelijkheid, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke vertraging in aflevering, hoe dan ook veroorzaakt, met negatieve gevolgen als resultaat van het niet afleveren.

10.3 Voor alle producten moet bij aflevering worden getekend door een volwassene van 18 jaar of ouder. Voor de conditie van de afgeleverde goederen wordt daarmee ook getekend. Let erop dat onregelmatigheden en of beschadigingen bij het tekenen voor ontvangst moeten worden vermeld op de af te tekenen papieren van de transporteur. Voor later gemelde schade dan meteen na transport kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

10.4 Waar de goederen worden neergezet bij aflevering hangt af van de transporteur. Aflevering van kachels op een oneffen of zachte bodem is niet mogelijk. Zorg als dit op de koper van toepassing is voor een alternatieve bezorglocatie. Let er a.u.b. op dat grote vrachtwagens meer ruimte nodig hebben om de woning van de koper te bereiken. De kans is groot dat de afleverende partij een steekwagen of hefkar gebruikt om uw product uit te laden. De koper dient ervoor te zorgen dat daarvoor ruimte is bij uitladen van uw producten.

10.5 Orders binnen Nederland worden tot nader order zonder doorrekening van bezorgkosten bij de koper afgeleverd.

11. Als goederen beschadigd of verkeerd worden afgeleverd

11.1 Onderzoek bij aflevering van de producten a.u.b. grondig of er bij het vervoer enige vorm van schade is ontstaan. De chauffeur dient in dat geval onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld van dit probleem en de bon moet ook met die informatie worden ingevuld en getekend.

11.2 We kunnen niet garanderen dat we een product vervangen of repareren welke bij aflevering zijn getekend als ok bevonden, waarbij later wordt geconstateerd dat er beschadiging is opgetreden. Dit vormt geen inbreuk op uw wettelijke rechten.

11.3 Topkachels.nl zal geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor producten die zijn gerepareerd buiten ons om en als er materialen, anders dan die door ons zijn geaccepteerd, werden gebruikt.

11.4 Alle producten moeten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke verpakking, om verdere beschadiging te voorkomen.

11.5 Als goederen beschadigd zijn geleverd en wij denken die situatie niet kunnen verbeteren door opnieuw te bezorgen, dan houdt Topkachels.nl zich het recht voor om uw betaling terug te storten en de order te annuleren.

12. Rechten en Risico

12.1 Het risico op beschadiging en verlies van de producten zal overgaan op de koper bij aflevering van de producten.

12.2 Niettegenstaande een andere voorziening hierin zal de titel van de producten niet overgaan op de koper totdat Topkachels.nl in geld de betaling in zijn geheel heeft ontvangen.

13. Privacy & Veiligheid

13.1 Alle persoonlijke gegevens van de koper worden door ons veilig opgeslagen. Wij verkopen of leveren geen klantdetails aan derden. We zullen trachten zo goed wij kunnen, om, waar mogelijk, alle details aangaande orders en betalingen van de koper veilig te bewaren. Echter, in de absentie van verwaarlozing van onze kant kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor ieder verlies voor rekening van de koper voortkomend uit ongeautoriseerde toegang van een derde partij als de koper gegevens aan ons toevertrouwt door het benaderen van onze informatie en / of plaatsen van een order.

13.2 Alle credit en debit card details worden ge-encrypt middels 128 bit encryptie en verzonden over een secure server. Zij worden pas gedecrypted nadat zij onze computer hebben bereikt. Zij worden op geen enkele site in gewone tekstvorm bewaard of weergegeven.

14. Gebruik van onze site

14.1 Zoveel mogelijk toegelaten bij wet, biedt Topkachels.nl deze website en haar inhoud aan op een "as is" basis en doet niet voorkomen noch geeft garanties van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van deze website of de informatie erop, prijzen, inhoud, materialen of producten op deze website, inclusief (zonder limiet), handelsgaranties, tot tevredenheid stemmende kwaliteit en passendheid bij een bepaald doel.

14.2 Tenzij het uitdrukkelijk op deze website staat vermeld, zoveel mogelijk toegelaten bij de wet, kunnen noch Topkachels.nl noch haar partners, directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen voortkomend uit of in verband met het gebruik van de site of de informatie erop, de inhoud, materialen of producten die op de website staan. Dit is een uitvoerige beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle denkbare beschadigingen, inclusief, zonder limiet, vergoedingen, directe schade, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies of beschadiging van bezit en claims van derde partijen. Om twijfel te vermijden, limiteert Topkachels.nl zijn aansprakelijkheid voor dood of persoonlijke verwondingen niet voor zover het een gevolg is van verwaarlozing van Topkachels.nl, zijn partners, directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers.

15. Wetten en Jurisdictie van toepassing

Dit contract valt onder de wetgeving van Nederland en de EU. Alle disputen die uit dit contract voortkomen zullen exclusief aan de rechtspraak Nederland en de EU worden voorgelegd.


16. Vertegenwoordiging

Geen verklaring, beschrijving, garantievoorwaarde of aanbeveling in welke catalogus, prijslijst, reclame of mededeling die mondeling door agenten, vertegenwoordigers of werknemers van Topkachels.nl worden gedaan dan ook, kunnen en zullen worden gebruikt om af te wijken van of te varieren op een van deze condities of om deze condities te overrulen.

18. Garanties en Aansprakelijkheid

18.1 Alle goederen geleverd door Topkachels.nl zijn voorzien van een fabrieksgarantie van tenminste 24 maanden.

18.2 Topkachels.nl voorziet de koper van zulke informatie zoals vereist is te claimen onder de garanties van de fabrikant. In het geval van een claim, zal de koper in eerste instantie contact zoeken met de klantenservice van Topkachels.nl.

18.3 Topkachels.nl voorziet niet in garantiedekking tegen tekortkomingen die binnen zijn eigen recht vallen.

18.4 In elk geval en ondanks alles dat is opgenomen in deze condities, zal Topkachels.nl

 

onder geen beding aansprakelijk zijn in contract, aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst (inclusief verwaarlozing of breuk van wettelijke verplichtingen) of op welke andere manier dan ook, wat de oorzaak ook mag zijn (i), voor elke vorm van toegenomen kosten of uitgaven (ii) voor elk verlies of winst, business contracten, inkomsten of geanticipeerde besparingen, of (iii) voor enige speciale indirecte of gevolgschade van elke denkbare aard.

 

19. Links

Topkachels.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor websites of informatiebronnen die niet door ons worden beheerd, welke mogelijk als een portal naar onze site zouden kunnen acteren of die via een link met onze website zijn verbonden of met welke wij via een link vanaf onze website zijn verbonden.

20. Algemeen

20.1 Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of mislukking bij de uitvoering van enige verplichting als de vertraging of mislukking resulteert uit gebeurtenissen of omstandigheden buiten zijn redelijke controle en de partij zal recht hebben op een redelijke uitbreiding van de termijn om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

20.2 Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast, zonder dat de koper daarover wordt ingelicht.

21. Installatie

21.1 Topkachels.nl adviseert de koper om voor de veilige installatie van een houtkachel met boiler in een cv-systeem, contact op te nemen met een erkend installateur. Deze kan bepalen welke beveiligingsmaatregelen er genomen moeten worden, c.q. welke appendages er toegepast moeten worden in de installatie, om te komen tot een veilig resultaat.

21.2 Topkachels.nl adviseert zelf expliciet niet over installatie van de aangeboden producten, noch in een standalone situatie, noch binnen nieuwe en bestaande, open en gesloten cv-systemen.

21.3  
Wij maken expliciet dat Topkachels.nl onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk kan worden gesteld voor installatiefouten, schade als gevolg daarvan of andere negatieve gevolgen van verkeerde installatie of toepassing van onze producten.

Informatie
Over Ons
Neem Contact Op
Veelgestelde Vragen
Links
Site Map
Downloads
Betaling & Verzending
Gebruiksvoorwaarden
CV Houtkachel Installatie
Vermogen berekenen
Gekleurde Houtkachels
Betaalmogelijkheden
Bankoverboeking
iDEAL
PayPal

Winkelwagen meer
0 producten
Snel Zoeken
 
Gebruik trefwoorden om uw product te vinden.
Geavanceerd Zoeken